Договір оферти / політика угоди
Інтернет сайт Parasolka, далі іменований «Продавець», пропонує будь-якій фізичній особі, далі іменується «Покупець», розмістити замовлення на покупку товарів розміщених на офіційному інтернет - сайті https://parasolka.net (далі - Інтернет-сайт, сайт) і здійснити покупку таких товарів на умовах зазначених в даному договорі і узгоджених в замовленні.
Оформляючи замовлення на сайті, Покупець добровільно підтверджує прийняття викладених нижче:
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей договір є публічною офертою і не вимагає підписання (відповідно до ст.ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України). Угода публічної оферти (електронний договір) має таку ж юридичну силу як договір, складений в письмовій формі і підписаний сторонами. Цей договір містить всі істотні умови виготовлення і купівлі-продажу товару дистанційним способом, т. Е. Через мережу Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупцем з Товаром до його отримання.
1.2. У разі прийняття умов цього договору (тобто публічної оферти інтернет-сайту), громадянин, що виробляє акцепт оферти, стає Покупцем. Акцептом є факт оформлення замовлення на покупку товару.
1.3. Продавець здійснює продаж товару, розміщеному на Інтернет-сайті - парасолі і пляжні приналежності через Інтернет-магазин https://parasolka.net
1.4. Продавець залишає за собою право вносити зміни в цей Договір без попереднього повідомлення Покупця, шляхом викладення його на сайті.
УМОВИ ЗАМОВЛЕННЯ І ДОСТАВКИ
2.1. Покупець здійснює замовлення товарів за каталогом на сайті і відправляє його Продавцю. Покупець зобов'язується правильно вказати в замовленні свої прізвище, ім'я, телефон для зв'язку, включаючи код міста, точну адресу доставки і запитувані формою замовлення дані.
2.2. У разі виникнення у Покупця питань, які стосуються властивостей і характеристик товарів, перед оформленням замовлення Покупець може звернутися до Продавця будь-яким доступним способом.
2.3. Доставка товарів здійснюється по всій території України. Продавець докладе всіх зусиль для дотримання строків доставки, узгоджених з Покупцем. Проте, затримки в доставці можливі зважаючи на непередбачені обставини, що сталися не з вини Продавця.
2.4. Доставка товарів здійснюється до складів транспортних компаній (зазначених при оформленні замовлення), де здійснюється видача товарів, якщо інші умови доставки не узгоджені сторонами в замовленні. Вартість доставки товарів по території України оплачується Покупцем відповідно до тарифів транспортних компаній.
2.5. Покупець зобов'язується забрати товар в пункті доставки (або безпосередньо у кур'єра), зазначеному в замовленні. При отриманні замовлення на складі транспортної компанії або від кур'єра Покупець повинен перевірити посилку. Якщо після розтину виявлено недостачу, підміна або пошкодження товару, то Покупець повинен скласти Акт і повідомити про проблему Продавцю. В іншому випадку Продавець не несе відповідальність за можливе пошкодження або розкрадання посилки.
2.6. Покупець оплачує замовлення способом, обраним в Інтернет-магазині і узгодженим в момент оформлення замовлення. Оплата може здійснюватися безготівковим розрахунком шляхом передоплати.
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Покупець має право оформити замовлення на умовах даного договору.
3.2. Покупець має право на якісний товар.
3.3. Покупець зобов'язується своєчасно отримати і оплатити товар на умовах цього договору і оформленого замовлення.
3.4. Продавець зобов'язується поставити товар у відповідності з отриманим замовленням, в кількості, цінами і термінами, погодженими з Покупцем.
3.5. Продавець гарантує відповідність зовнішнього вигляду товарів їх зразкам в каталозі, при цьому заявлений на сайті зовнішній вигляд товару може незначно відрізнятися від зразка.
3.6. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення.
ВАРТІСТЬ ТОВАРІВ
4.1. Вартість товарів вказана в каталозі на сайті.
4.2. Ціна товару на сайті може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.
4.3. У вартість товару не входить вартість доставки, яка оплачується додатково.
4.4. Оплата товару здійснюється Покупцем після оформлення замовлення в порядку передбаченому п. 2.6. Договору.
ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. Повернення товару здійснюється згідно чинного законодавства України. Не підлягають обміну (поверненню) товари належної якості, перелік яких затверджений постановою КМУ від 19.03.94 р № 172 ..
5.2. У разі виявлення браку, Покупець зобов'язується поставити до відома про це Продавця в строк 14 днів з моменту доставки замовлення. Для підтвердження дефекту товар передається на експертизу Продавцю. У позитивному випадку Покупцеві на його вибір відшкодовується повна вартість товару або товар підлягає заміні на товар належної якості.
5.3. Неправильний догляд або нецільове використання товару, що призвело до його зламу, не є браком, і товари з такими дефектами до поверненню не приймаються.
5.4. Продавець не несе відповідальність:
за незначне невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від зразка товару на сайті виключно через різній колірній передачі моніторів персональних комп'ютерів або екранів смартфонів різних моделей;
за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
за затримку і перебої в наданні послуг транспортною компанією;
за затримку в наданні послуг Продавцем, які відбуваються з причин не залежних від Продавця (перебої в роботі мережі Інтернет і т.п.);
за будь-які протиправні дії, здійснювані Покупцем і третіми особами в рамках даного договору.
5.5. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (або діями інших осіб, які перебували під логіном Покупця) іншим особам, їх майну, інтересам, державі або моральним засадам суспільства.
5.6. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.
ІНШІ УМОВИ
6.1. До відносин між Покупцем і Продавцем застосовується право України.
6.2. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://parasolka.net
6.3. При здійсненні акцепту (оформленні замовлення) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».
6.4. Оформлення на Інтернет-сайті замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).
6.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».
6.6. Використання ресурсу Інтернет-сайту для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.
6.7. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інтернет-сайт використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін. Вся інформація, надана Покупцем Продавцю, не може бути передана для ознайомлення і / або використання третім особам, за винятком письмового дозволу Покупця на передачу цієї інформації і випадків, коли цього вимагає українське або міжнародне законодавство і / або органи влади з дотриманням законної процедури.
6.9. У разі виникнення питань і претензій з боку Покупця він повинен звернутися до Продавця будь-яким доступним способом. Все виникає суперечки сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів. При неможливості досягти угоди суперечка буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.
ТЕРМІН ДІЇ ЦЬОГО ДОГОВОРУ
7.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".
7.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару.
7.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.